PRIVATUMO POLITIKA

Klientas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, ūgis, svoris, fizinis aktyvumas, mitybos tipas, valgymų skaičius būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku.“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso, ūgio, svorio, fizinio aktyvumo, mitybos tipo, valgymų skaičiaus) tvarkymo Svetainėje Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Svetainė atkreipia Klientų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Svetainėje, su kuria kiekvienas Klientas galės susipažinti prisijungęs prie Svetainės.

Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Svetainėje, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Klientas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

Klientas gali keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Svetainėje, bei kreiptis į Svetainėje  el. paštu info@justsport.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

Jei Klientas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Svetainės nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Klientas turi rašyti elektroninį laišką info@justsport.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Kliento aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Klientas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „Unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

Svetainė patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Klientui Svetainėje teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Svetainė taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Svetainės veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins.

Svetainė įsipareigoja neatskleisti Kliento Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Kliento sutikimui, vykdant užsakymą per Svetainės partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Klientas turi teisę:

  • pateikęs užklausą Svetainei raštu, susipažinti su Svetainės turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
  • pateikti prašymą Svetainei raštu, elektroniniu paštu, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
  • nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Klientas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų Svetainėje;
  • atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

Visais išvardintais atitinkamais atvejais Svetainė ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Klientui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Kliento duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

Klientas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Svetainės kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Svetainės Partneriams.

Kliento Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

Svetainė Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Svetainės paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

Po Paskyros panaikinimo Kliento Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Kliento pateiktais duomenimis buvo:

  • pasinaudota vykdant neteisėtą veiką;
  • ar įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;
  • jeigu Svetainė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Klientu, ar jeigu Svetainė yra pastebėjusi atitinkamo Kliento padarytus Svetainėje pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus;
  • ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Svetainės vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Kliento pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Klientas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Svetainę.

Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Svetainėje, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

Jeigu Svetainė abejoja Kliento pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Klientų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

Siekiant, kad Klientui būtų suteiktos Svetainės paslaugos visa apimtimi, į Kliento įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Svetainės, gali būti įrašyti Slapukai.

Klientas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos jam gali neveikti.

Svetainėje naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais Klientas gali ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Klientų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.